Principy

Světlem v kvantové elektrodynamice (QED) se rozumí elektromagnetické vlnění od nejdelších vlnových délek (rozhlasové dlouhé vlny) až po nejkratší rentgenové vlny a další. Teda nejen ty, které je schopno zaregistrovat lidské oko, to jest vlny v rozsahu délky od 790 nm (červené světlo) do 390 nm (modré světlo), čemu odpovídá kmitočet v od 3,8 . 1014 Hz až 7,7 . 1014 Hz.

QED studuje jevy spojené se světlem a vychází z následujících principů:

  • Princip A: Světlo se skládá z částic zvaných fotony.
  • Princip B: V rámci QED dokážeme vypočítat jen pravděpodobnost dopadu fotonu na určený bod prostoru (detektoru).
  • Princip C: Při vyhodnocování pravděpodobnosti dopadu fotonu na určený bod je třeba počítat se všemi možnými (myslitelnými) trasami mezi zdrojem světla a detektorem, i když foton absolvuje jen jednu z nich.

Foton je nejmenší kvantum elektromagnetického pole, které může být vyzářeno.
Foton se pohybuje obvyklou rychlostí světla c0 = 3 . 108 [ms-1] měřenou ve vakuu.
Jeho energie je e = h . ν, kde
  h = 6,6 . 10-34 [Js] je Planckova konstanta a
  ν je kmitočet světla.

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Využívám webhosting ToJeOno.cz   Design tohoto webu je založen na šabloně Panorama webu Themocracy.com