Knihy

Jak je již zmíněno na úvodní stránce webu,
Feynmanova kniha mi byla velkou inspirací.

Neobyčejná teorie světla a látky

  • autor Richard Phillips Feynman
  • nakladatelství Aurora, 2001
  • ISBN 80-7299-045-4

Kniha představuje záznam čtyř přednášek vysvětlujících základní pravidla relativistické kvantové elektrodynamiky způsobem srozumitelným i laikům.

Maxwellovy rovnice

kniha Maxwellovy rovnice

Před časem jsem také vydal v nakladatelství
BEN - technická literatura svoji knihu

Maxwellovy rovnice

Spis je míněn jako učební pomůcka pro vysoké školy technického zaměření. Dostupné publikace dnes předkládají tuto látku spíše ve formě sbírky hotových matematických formulí, a tak čtenáře učí memorovat a mechanicky počítat s nimi. Tato publikace ale odvozuje zákony a rovnice elektromagnetických polí a učí inženýrsky myslet a matematicky se vyjadřovat.

Integrované obvody - Od pohyblivosti elektronů k mikroelektronice a nanoelektronice

web Integrované obvody

Integrované obvody

Teorie polovodičových prvků je založena na Schrödingerově rovnici, která je jedním z pilířů QED. Všudepřítomné integrované obvody jsou tudíž praktickou aplikací QED.

Kniha je volně ke stažení ve formátu PDF.
  • celý název:
    Integrované obvody - Od pohyblivosti elektronů k mikroelektronice a nanoelektronice
  • www.integrovaneobvody.euweb.cz
  • Ladislav Szántó
  • zveřejněno v roce 2007

Speciální teorie relativity a síly elektromagnetického pole

web Speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity

Teorie relativity představuje nejzávažnější proměnu základních pojmů mechaniky od Galileiho a Newtonovy doby. Je to parafráze Einsteinova výroku: "Faradayova a Maxwellova teorie elektromagnetického pole představuje nejzávažnější proměnu, kterou základy fyziky prodělaly od Newtonovy doby." V článku je odvozena transformace teorie relativity a poukážeme na podstatu magnetické síly působící mezi vodiči s proudy.

Článek i programy jsou opět volně ke stažení.

© Na tento web se vztahuje Copyright.   Využívám webhosting ToJeOno.cz   Design tohoto webu je založen na šabloně Panorama webu Themocracy.com